Новий посібник для дитячих медичних сестер

У листопаді 2014 року, в межах впровадження україно-швейцарської програми «Здоров’я матері та дитини», вийшов друком новий «Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених». Видання цього посібнику є здобутком авторського колективу, що зосередив свою увагу на стандартизації роботи медичних сестер у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених.

Сучасні технології надання допомоги спрямовані не лише на зростання частоти виживання новонароджених дітей, але й на зниження частоти ускладнень та інвалідизації, особливо – після тривалого лікування. Це відповідно вимагає високого рівня володіння знаннями та навичками. Створений посібник надає ґрунтовну базу для підготовки сучасних медичних сестер. Адже медична сестра – не просто виконавець призначень лікаря; вона забезпечує безперервність надання допомоги, відповідає за вчасний догляд, ефективну комунікацію та навчання батьків, першою реагує на критичну ситуацію, приймає життєво важливі рішення, надає допомогу маленькому пацієнту.

У посібнику докладно та послідовно розглянуто понад двадцяти найнеобхіднішіх практичних питань, наведено ілюстрації до маніпуляцій та фотографії правильного розташування обладнання у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених; вміщено корисні поради щодо вибору та вірного використання розхідних матеріалів; враховано сучасні досягнення неонатології та інтенсивної терапії, зміни чинного законодавства МОЗ України. Поряд із суто медичними питаннями включені принципово необхідні розділи про загальні принципи спілкування з батьками хворих дітей.

Якість змістовного наповнення, структура посібника, детальний опис всіх маніпуляцій і велика кількість ілюстративного матеріалу дозволяє використовувати цей посібник як у щоденній клінічній роботі, так і для навчального процесу. Тож не дивно, що посібник отримав низку схвальних рецензій і був рекомендований навчальними медичними закладами до використання.

Завдяки підтримці україно-швейцарської програми «Здоров’я матері та дитини» посібник вийшов накладом 10 тис. примірників, які будуть розповсюджені серед пологопомічних і дитячих медичних закладів, а також серед відповідних навчальних закладів. Електронна версія посібнику доступна для завантаження на веб-сайті Програми в розділі «Ресурси»: www.mch.org.ua