Захист персональних даних пацієнтів під особливою увагою Омбудсмена

11 серпня 2014 р., відбулася розширена міжвідомча нарада робочої групи з питань вдосконалення законодавства, яке регламентує порядок обробки і захисту персональних даних осіб в медичній сфері.

У заході взяли участь керівник Департаменту з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Маркіян Бем, Завідувач відділу взаємодії з володільцями та розпорядниками персональних даних Департаменту з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олександра Комаровська, Радник Міністра охорони здоров'я України Олена Євстігнеєва, Начальник ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України" Михайло Голубчиков, директор ДП «Укрмедреєстр» Анна Пустовойтова, Голова Комітету з медичного права АПУ, Голова Правової комісії Громадської ради при МОЗ України, директор ЮК «МедАдвокат» Олена Беденко-Зваридчук, Заступник голови Комітету з медичного права АПУ, старший юрист практики Охорони здоров'я та фармацевтики Світлана Малиновська, Начальник Управління лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я КОДА Володимир Короленко, директор Науково-технічного центру «Авалекс» Олексій Коханов, медичний координатор ГОСІІ «МедПросвіта» Іван Сотник та керівник відділу медичного маркетингу Маркетинг-групи OSDirect Оксана Мільчевська.

Нагадаємо, що після першої робочої зустрічі керівництва Департаменту з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із громадськістю було прийнято рішення щодо створення міжвідомчої робочої групи (Секретаріат Омбудсмена та МОЗ України) із залучення громадськості до роботи із розробки керівних документів з питань захисту персональних даних в медичній сфері. Під час нинішньої зустрічі було виокремлено проблемні питання захисту персональних даних та медичної інформації пацієнтів, що оброблені та уніфіковані Департаментом з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини при проведенні перевірок та при наданні відповідей на запити, а саме:

- Нерозуміння або неправильне розуміння вимог законодавства про захист персональних даних медичними працівниками

- Порушення в організації процесу захисту персональних даних та медичної інформації в медичних закладах (не визначено відповідальної особи або осіб, не прописано порядок доступу тощо)

- Неправильне поводження з конфіденційною інформацією: від надмірного закриття інформації від пацієнта до надмірного розголошення такої інформації (носії медичної та персональної інформації передаються будь-які особі)

Присутніми експертами було додано ряд інших проблемних питань, які мають бути врегульовані найближчим часом. Так начальником ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України" Михайлом Голубчиковим та директором ДП «Укрмедреєстр» Анною Пустовойтовою було відмічено відсутність політики МОЗ України щодо порядку зберігання амбулаторних карт хворих, що наразі не тільки надає можливості порушувати права пацієнтів та підвищує ризики розголошення лікарської таємниці, але й в подальшому стане перешкодою для введення Реєстру пацієнтів. Крім того, М. Голубчиков надав присутнім вичерпну інформацію щодо розробки МОЗ України директивних документів з питань захисту персональних даних в медицині для пілотних регіонів. Голова Комітету з медичного права АПУ, Голова Правової комісії Громадської ради при МОЗ України, директор ЮК «МедАдвокат» Олена Беденко-Зваридчук навела приклади порушення чинного законодавства про захист персональних даних та лікарської таємниці при відповіді на запити та про звернення керівників медичних закладів за роз’ясненнями щодо порядку відзиву згоди на обробку персональних даних після надання медичної допомоги. Крім того, експертом було відмічено, що медичні працівники, які займаються приватною медичною практикою, в переважній своїй більшості не обізнані з питань захисту персональних даних осіб, що зверталися за наданням медичної допомоги/отриманням медичних послуг.

Начальник Управління лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я КОДА Володимир Короленко навів приклад порушення законодавства про захист персональних даних пацієнтів та лікарської таємниці при написанні наукових робіт на здобуття вченого ступеня лікарями. Заступник голови Комітету з медичного права АПУ, старший юрист практики Охорони здоров'я та фармацевтики Світлана Малиновська зазначила, що на сьогодні залишається відкритим питання захисту персональних даних та медичної інформації в ході клінічних досліджень лікарських засобів. У відповідь на ряд зауважень експертів директор Науково-технічного центру «Авалекс» Олексій Коханов навів приклади вирішення зазначених проблемних питань, базуючись на власному досвіді. Експерт також відмітив, що великі кроки медичної науки до інформатизації виробничих процесів є позитивною тенденцією.

Однак організатори інтерактивних медичних сервісів, до прикладу, ресурсів дистанційного консультування захворювань шкіри тощо, не розуміють важливості захисту персональних даних осіб, що звертатимуться за телемедичною консультацією, тому зазначив, що ці питання мають також бути взяті до уваги робочої групи. Підбиваючи підсумки наради, М. Бем запропонував наступні варіанти вирішення проблемних питань та подальшої роботи ініціативної групи:

- Проведення анонімного опитування керівників медичних закладів та приватно практикуючих медичних працівників щодо виявлення додаткових проблемних питань щодо захисту персональних даних в медичній сфері,

- Ініціація пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства з питань захисту персональних даних та галузевих нормативних актів МОЗ України,

- На основі обробленої та уніфікованої інформації з опитувальників розробити проект Положення про обробку та захист персональних даних в медичній сфері,

- Робота щодо надання офіційних роз’яснень ліцензіатам щодо організації роботи з питань захисту персональних даних в медичній сфері,

- Формування єдиної політики МОЗ України щодо порядку зберігання медичної документації, зокрема амбулаторних карт,

- Надання рекомендацій для урядових гарячих ліній щодо інформування громадян, що звертаються за допомогою, про обмеження в наданні медичної, конфіденційної та персональної інформації, яку досить часто намагаються отримати треті особи, які не є законними представниками людини щодо якої запитується інформація з обмеженим доступом.

Радник Міністра охорони здоров'я Олена Євстігнеєва запевнила, що поширення анкет для проведення анонімного анкетування МОЗ України передасть Громадській раді при МОЗ України, аби громадянське суспільство максимально було залучено до новацій. Орієнтовний початок проведення анкетування – початок вересня 2014 р.