Про деякі вимоги Ліцензійних умов щодо інформації на фасаді будівель, в яких провадиться господарська діяльність з медичної практики

Міністерство охорони здоров’я України з метою виконання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 2.5 Ліцензійних умов, ліцензіат повинен розмістити за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики вивіску із зазначенням найменування суб'єкта господарювання або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також зазначити режим роботи.

Пунктом 2.8 Ліцензійних умов визначено, що на фасаді будівлі, де розміщується заклад охорони здоров’я або його відокремлений структурний підрозділ, повинна бути вивіска із зазначенням виду закладу охорони здоров’я, найменування юридичної особи, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ.

Пунктом 2.11 Ліцензійних умов також визначено, що на фасаді будівлі, в якій фізичною особою – підприємцем провадиться медична практика, повинна бути розміщена вивіска із зазначенням медичних спеціальностей, за якими провадиться медична практика, прізвища, імені, по-батькові фізичної особи – підприємця.

Враховуючи вищевикладене, суб’єкти господарювання повинні розмістити на фасаді будівлі, в якій провадиться медична практика, інформацію згідно вимог, встановлених пунктами 2.5, 2.8 та 2.11 Ліцензійних умов.

Прес-служба МОЗ України