«ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ» №12 (2016)

Номер журналу: 
12
Рік: 
2016

Зміст

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

6. Залучення до надурочних робіт

За специфікою нашого закладу медичних сестер часто залучають до роботи в надурочний час, а також у святкові й неробочі дні. Чи є якісь обмеження у законодавстві щодо залучення медичних сестер до зазначених видів робіт, яка між ними різниця, зокрема щодо їх оплати?

 

ОСОБИСТА ДУМКА

10. Неософт — бездоганний догляд за шкірою рук

Збільшення захворюваності на алергічні контактні дерматити реєструється не лише серед населення, а й, на жаль, серед медичних працівників. Щоденний контакт з водою, мийними, дезінфекційними засобами, виробами медичного і побутового призначення, які містять латекс, є причиною цієї проблеми. Разом з тим в умовах епідемії вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, туберкульозу та інших інфекцій, використання дезінфекційних засобів для рук і матеріалів, які вміщують латекс, у повсякденній практиці медичного персоналу є обов’язковим

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

12. Пенсія за вислугу років медсестри наркологічного кабінету

Я працюю медсестрою наркологічного кабінету в районній поліклініці з 2005 року. Чи зараховують період моєї роботи до стажу в подвійному розмірі («рік за два»)? Скільки мені залишилося працювати до вислуги?

 

ДОСВІД РОБОТИ

17. Консультативні бесіди медичних сестер загальної практики — сімейної медицини

Невід’ємною складовою розвитку медичної галузі в Україні є впровадження в систему охорони здоров’я нових підходів і принципів роботи з метою підвищення якості надання медичної допомоги та досягнення більш тісного емоційного зв’язку між медичним працівником і пацієнтом. Безсумнівно, роль медичної сестри у цьому процесі є надзвичайно важливою

 

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

22. Посадова інструкція сестри медичної травматологічного кабінету (пункту)

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури посадова інструкція може бути доповнена іншими пунктами та більш деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи або відповідно до змін у чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

30. Документи закладу охорони здоров’я щодо поводження з медичними відходами

Поводження з медичними відходами — невід’ємна складова діяльності закладу охорони здоров’я. Дотримання при цьому вимог чинних нормативних документів щодо охорони довкілля, епідеміологічної безпеки має бути постійно у фокусі уваги керівництва та персоналу закладу, тому питання поводження з відходами у закладі мають регулюватися відповідними внутрішніми документами. Пропонуємо до вашої уваги зразок наказу, яким затверджуються основні з них

 

ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

45. Роль вітамінів у харчуванні

Пропаганда правильного харчування як одного з головних чинників, що впливають на здоров’я, є одним з основних завдань медичних працівників, в тому числі і середнього медперсоналу. Ця просвітницька діяльність вимагає високого ступеня компетентності, обізнаності медичних сестер у цих питаннях і має здійснюватися винятково на науковій основі, охоплювати широке коло питань. Одним з таких питань є роль вітамінів у харчуванні, про яку і йдеться у статті

 

НАВЧАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

58. Невідкладна допомога: компетенції медичної сестри

Професійна компетенція медичної сестри — це наявність професійних знань, умінь і навичок, необхідних для надання сестринської допомоги, вміння їх застосувати в конкретній ситуації, у тому числі в процесі використання в роботі протоколів і стандартів сестринської діяльності, алгоритмів виконання маніпуляцій. Також це наявність професійно значущих особистісних якостей медичної сестри, вміння керувати і взяти на себе відповідальність залежно від ситуації. Найбільш яскраво ці якості виявляються під час надання невідкладної допомоги і здійсненні серцево-легеневої реанімації

 

ВІСНИК АСОЦІАЦІЇ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР УКРАЇНИ

66. X Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Ескулап — Професіонал»