Семінар - практикум «Практика управління медичним закладом»

27 жовтня 2017 року журнал «Практика управління медичним закладом» продовжив цикл тренінгів для керівників лікувальних установ. В київському готелі «Братислава» цього разу для фахівців медичної галузі на семінарі розглядалися актуальні питання, які виникають у керівників під час проведення акредитації медичного закладу.
Спікер семінару-практикуму Андрій Котуза – доктор медичних наук, професор, керівник Центру науки, організації контролю якості та безпеки медичної діяльності Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, консультант із запитань впровадження системи управління якості та аудитор систем якості за ISO 9001, ISO 13485.
Семінар-практикум «Порядок і особливості проведення акредитації в медустановах. Стандарти МОЗ, ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 15189:2015» дав можливість учасникам дізнатися про нормативні зміни законодавства в галузі акредита¬ції в 2017 р., отримати практичні рекомен¬дації щодо підготовки документів для проходження цієї процедури. Серед розглянутих питань семінару:
- огляд чинного законодавства в сфері акредитації медичних установ;
- нормативні зміни, огляд чинних проектів та можливих змін;
- правові підстави для проходження акредитації та її юридичне значення;
- критерії та стандарти акредитації медичних установ;
- етапи і терміни проведення акредитації медичних установ;
- алгоритм підготовки медичного закладу до акредитації;
- етапи проходження акредитації;
- терміни підготовки до акредитації та їх оптимізація;
- передакредитаційний інструктаж, «лист самоакредитації»;
- особливості оформлення та подання заяви на проходження акредитації;
- типові помилки при підготовці документів для проходження акредитації;
- система оцінювання акредитаційних стандартів, способи отримання максимальної кількості балів;
- практичні рекомендації: як правильно презентувати медичний заклад, надати необхідні документи, підготувати персонал та інше;
- особливості проходження акредитації медичних установ різного профілю: стоматологічні клініки, багатопрофільні поліклініки, діагностичні центри, клініко-діагностичні лабораторії.
Під час практичних занять учасники аналізували типові помилки, які виникають під час підготовки і проведення процедури акредита¬ції в медичних установах. Подібні тренінги допоможуть керівникам медичних закладів правильно підго¬тувати персонал і ключових співробітників до проходження акредитації на підприємстві.