Спеціалізоване видання для головних медичних сестер

Періодичність — раз на місяць

  У кожному номері:
 • рекомендації з організації роботи медичних сестер
 • стандарти сестринського догляду
 • суміщення і сумісництво в роботі медсестер
 • нормування праці
 • санепідрежим і профілактика внутрішньолікарняних хвороб
 • охорона праці
 • посадові інструкції
 • робота з документами
 • атестація молодших працівників з медичною освітою
 • оплата праці та відпустки
 • відповіді на запитання