«ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ» №6 (2016)

Номер журналу: 
6
Рік: 
2016

ЗМІСТ САНЕПІДРЕЖИМ

6 Оксана Заборовець

Правила зберігання виробів медичного призначення

Основними завданнями лікувально-профілактичних закладів є обстеження та лікування пацієнтів, надання їм кваліфікованої медичної допомоги, апробація та впровадження нових методів діагностики, лікування й реабілітації хворих тощо. Виконання цих завдань неможливе без використання лікарських засобів і виробів медичного призначення, які мають термін придатності та повинні зберігатись в умовах, визначених чинним законодавством

ДОСВІД РОБОТИ

10 Наталія Кузнєцова

Цільові консультації в роботі медичної сестри (продовження)

Невід’ємною складовою розвитку медичної галузі в Україні є впровадження в систему охорони здоров’я нових підходів і принципів роботи з метою підвищення якості надання медичної допомоги та досягнення більш тісного емоційного зв’язку між медичним працівником і пацієнтом. Безсумнівно, роль медичної сестри у цьому процесі є надзвичайно важливою

ОПЛАТА ПРАЦІ

15 Олена Морєва

Підвищення посадових окладів працівникам закладів охорони здоров’я

Постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 6 квітня 2016 р. № 288 (далі — Постанова № 288) з 1 травня 2016 року передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам бюджетної галузі. Розгляньмо нововведення детальніше

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

19 Олександр Клименко

Посадова інструкція сестри медичної загальної практики — сімейної медицини

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури посадова інструкція може бути доповнена й іншими пунктами та більш деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи або відповідно до змін у чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

27 Лариса Хрєнова, Олександра Демченко

Наказ «Про вдосконалення системи управління якістю та здійснення контролю якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою закладу»

Продовжуємо публікувати зразки внутрішніх документів закладу охорони здоров’я щодо організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою, підготовлені фахівцями КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»

ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

36 Сергій Омельчук, Олена Кузьмінська

Базові принципи призначення лікувального харчування як основи немедикаментозної терапії

Лікувальне харчування є обов’язковою складовою комплексної терапії в усіх відділеннях стаціонарів закладів охорони здоров’я та є запорукою успішного та швидкого одужання хворого. Розглянемо, яку роль в організації лікувального харчування відіграє медичний персонал

ДОСВІД РОБОТИ

41 Наталія Галапац

Програми безперервного навчання для медичних сестер Львівської області

Ще у 2000 році згідно з програмою Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я (АМАОЗ) на базі Львівського державного медуніверситету було відкрито центр навчальних ресурсів для медичних сестер. Аналогічний центр в рамках партнерства з Центром сімейної медицини міста Клівленда (США) відкрито у Жовківській ЦРЛ для медичних сестер закладів охорони здоров’я (ЗОЗ). Першочергове завдання останнього — забезпечити безперервне навчання медичних сестер, фельдшерів на місцевій базі без відриву від виробництва

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

47 На запитання читачів відповідає Олександр Клименко, консультант із соціально-трудових відносин

— Надання медичній сестрі щорічної відпустки перед декретною

48 На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

— Призначення пенсії за вислугу років інструктору із санітарної освіти

САНЕПІДРЕЖИМ

50 Валентина Малюга

Хлорвмісні засоби в таблетках: особливості

Дезінфекційні засоби з активним хлором використовуються для знезараження різноманітних об’єктів у лікувальних закладах: поверхонь приміщень, предметів догляду за хворими, корозієстійких виробів медичного призначення, прибирального інвентарю, медичних відходів, біологічних рідин тощо. Широкий спектр протимікробної дії, який охоплює всі види мікроорганізмів, зокрема найстійкіші з них — спори бактерій, та відносна дешевизна — основні причини використання цієї групи дезінфекційних засобів

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

53 Валентина Малюга

Перелік дезінфекційних засобів, зареєстрованих і дозволених до застосування в ЗОЗ України, із розподілом їх за групами активно діючих речовин (продовження)